1. Allgemene Informatie
De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Wij hebben deze privacyverklaring geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-GDPR – Verordening (EU) 2016/679), uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij gegevens gebruiken en welke besluitvormingsopties u hebt als bezoeker van deze website. Dit privacybeleid is alleen geldig in het kader van de tijd die op deze website wordt doorgebracht. Indien u via een link op een andere website terechtkomt, zijn de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de bezochte website van toepassing. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
2. Gegevenstoegang en -hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de site te waarborgen en onze dienstverlening te verbeteren. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen door een correcte presentatie van ons aanbod, dat prevaleert in de context van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk 30 dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd. Als deel van de verwerking door ons, een derde partij provider biedt ons hosting en websitepresentatie diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen door een correcte presentatie van ons aanbieding, dat overheerst in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe in de onlineshop ter beschikking gestelde vormen worden verzameld, zoals beschreven in de wettelijke mededelingen, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

3. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantaccount
We verzamelen persoonlijke gegevens als u die ons vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulier. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te sluiten en uw vragen te verwerken. Na volledige afwikkeling van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke opslagperiodes worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wanneer we een recht voorbehouden om verder gebruik te maken van de gegevens voor een langere periode die wordt toegestaan door de wet en waarover we u onderstaand zullen informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de contactmogelijkheid beschreven in het impressum.
4. Cookies en Webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij zogenaamde cookies op diverse pagina’s. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw randapparatuur (terminal) worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw randapparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).
Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat bepaalde cookies al worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet.

Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Deze manier wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven. In het hulpmenu leest u hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de respectievelijke browsers kunt u de volgende links gebruiken:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies uw sessie zal resetten, het automatisch inloggen zal uitschakelen en gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en functionaliteit van onze websites en de diensten die wij u kunnen leveren.
5. Andere technologieën
• Google Maps: Wij gebruiken Google Maps van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website. Door de functies van deze kaart te gebruiken, worden gegevens aan Google doorgegeven. Welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt, kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.
• Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals bijv. zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres daarbij ingekort, voorafgaand aan de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Google zal uw geanonimiseerde IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google worden verwerkt, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als alternatief voor de browser-plugin, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics op deze website in de toekomst gegevens zal genereren. Daarmee wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.
• Facebook: Op deze website gebruiken wij functies van Facebook, een social media netwerk van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Welke functies (sociale plug-ins) Facebook biedt, kunt u vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Door onze website te bezoeken, kan informatie worden doorgegeven aan Facebook. Als u een Facebook-account hebt, kan Facebook deze gegevens toewijzen aan uw persoonlijke account. Als u niet wilt dat dit gebeurt, log dan uit bij Facebook. Het privacybeleid, welke informatie Facebook verzamelt en hoe ze die gebruiken, is te vinden op https://www.facebook.com/policy.php.
• WPML: WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker te bepalen, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zijn ingelogd. Terwijl u de plugin gebruikt, zal WPML de gegevens over de pagina delen via de installer. Er worden geen gegevens gedeeld van de gebruiker zelf.
• The Instagram Feed von Smash Balloon: Deze pagina maakt gebruik van de Custom Instagram Feed plugin van smash balloon (https://smashballoon.com/gdpr-and-our-plugins/) om je een overzicht te geven van de nieuwste posts, fotoalbums en evenementen op Instagram. Zelfs als je niet op Instagram zit, kun je de posts bekijken. De plugin bindt inhoud van het sociale netwerk Instagram. De werkmaatschappij van Instagram is Instagram LLC, vertegenwoordigd door Kevin Systrom en Mike Krieger, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Wanneer u deze pagina bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Instagram, aangezien dit de enige manier is om de meest recente inhoud van Instagram te verkrijgen. Instagram ontvangt zo de informatie dat u deze pagina met uw IP-adres hebt bezocht. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze site geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Beveiligde gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Bovendien beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

7. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte
• Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin aangegeven;
• het recht om onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
• het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
o de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
o een wettelijke verplichting na te komen;
o om redenen van algemeen belang, of rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen is vereist;
• het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens ontkent; de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt;
• het recht om uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
• het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of intrekking van toestemming gegeven of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.
8. Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die overheersen binnen het kader van een belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.